Prekių grąžinimas


Grąžinimo tvarka

Klientas gavęs nekokybišką prekę turi nedelsiant susisiekti su pardavėju  el. paštu shop@vitabeauty.lt  ir suderinti keitimo arba grąžinimo sąlygas.


Tokiu atveju:

- Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

- Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

- Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

- Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

- Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);

- Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

- Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

- Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių gavimo dienos;

- Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija); šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

- Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.